ก้าวเพื่อธรรม

ก้าวเพื่อธรรม-2

ก้าวเพื่อธรรม

        โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อนำผลอันพึงได้ จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนส่งเสริมสำนักศาสนศึกษาที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ปรากฏผลดีเด่น เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        ก้าวเพื่อธรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสถาพรต่อไป

“ทุกก้าวที่เดินวิ่ง เพื่อให้ธรรมะได้ก้าวไกล”

ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ก้าวเพื่อธรรม

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรม และ ติดต่อผลการจัดส่งของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทุกคน จะได้รับของที่ระลึกดังนี้

เสื้อที่ระลึกก้าวเพื่อธรรม

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง แบบ VIP ทุกคน จะได้รับของที่ระลึกเพิ่มเติม ดังนี้

เหรียญพระไพรีพินาศ ผลิตโดยสำนักกษาปณ์

สำหรับ ผู้สมัคร เดิน หรือ วิ่ง แบบ VIP (๗๐๐ บาท)

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Run-map

แผนที่เส้นทางการเดิน 1.9 กม. และ วิ่ง 11.9 กม.

กำหนดการใน วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561

04.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางเข้าสู่บริเวณงาน

05.15 น.

เชิญนักวิ่ง CHECK-IN เข้าจุดปล่อยตัว

05.30 น.

ปล่อยตัวนักวิ่งการกุศล 11.9 กม.

06.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการเดินเพื่อการกุศล 1.9 กม.

07.00 น.

ผู้สนับสนุนรายการรับมอบของที่ระลึก

 

สถานที่จอดรถ

  • โรงเรียนสตรีวิทยา
  • วัดตรีทศเทพ
  • วัดมกุฏกษัตริยาราม
  • ลานคนเมือง (300 คัน)

สนับสนุนโดย

Erawan-2
Oomsin
Midas
Broadcast
AMARIN
Yamaha
Thai-Bav
PTT
AIM-STAR
Baan-Khanitha
Mali
Mazda
JSP
Siri
EA-logo
Thonburi-group
Maraearn
All-coco
AOT
Evason
BMW
KTD-[Square]