• พิมพ์ค้นหา Alpha Me - The Better ME บน Facebook ของท่าน

  • แจ้งชื่อ-นามสกุล และ งานวิ่ง ที่ท่านจะสอบถามปัญหากับทาง Admin Page Alpha ME

  • แจ้งเรื่องที่ท่าต้องการ ปรึกษาหรือสอบถามกับทาง Alpha ME Fanpage

  • ทาง Admin ดำเนินการแจ้งและผสานงานให้กับฝ่ายที่รับผิดชอบของปัญหาดังกล่าว

  • ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย

Terms of Use

Privacy Policy

Copyright © 2016 All Rights Reserved. ALPHA ME Co,. Ltd.