แพร่ มาราธอน 2018
จะเริ่มใน

แพร่ มาราธอน 2018

Banner 09

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อสนับสนุนนโยบายป้องกันยาเสพติดของรัฐบาล
  2. เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
  3. เพื่อสนับสนุนนักกีฬาสูงอายุไปแข่งขันในระดับต่างๆ
  4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
  5. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย
  6. เพื่อสนับสนุนนักกีฬาทุกอายุให้ได้มาทำการแข่งขัน

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"แพร่ มาราธอน 2018" ผ่านเว็บไซต์

Full Marathon ระยะ 42.195 km

ค่าสมัคร 750 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง เสื้อ FINISHER และ เหรียญรางวัล

Half Marathon ระยะ 21.1 km

ค่าสมัคร 450 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Mini Marathon ระยะ 10.5 km

ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะ 5.0 km

ค่าสมัคร 300 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่ง แพร่ มาราธอน 2018

เสื้อ FINISHER สำหรับนักวิ่ง Full marathon ที่เข้าเส้นชัย

ขนาดเสื้อ ผู้ใหญ่ S M L XL 3L 4L
รอบอก (นิ้ว) 38 40 42 44 46 48
ความยาว  (นิ้ว) 27 27.5 28.5 28.5 29 29
ขนาดเสื้อ เด็ก 8 10 12 14 16
รอบอก (นิ้ว) 28 30 32 34 36
ความยาว (นิ้ว) 19 20 21 22 23

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เหรียญรางวัล แพร่ มาราธอน 2018

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

31524

Full marathon 42.195 km

" นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดจะได้รับเสื้อ Finisher "

ถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่นักวิ่ง 1 -5 อันดับ ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ

ชาย
ต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 - 54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 - 69 ปี 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี
อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

Half Marathon 21.110 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่นักวิ่ง 1 -5 อันดับ ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ

ชาย
ต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 - 54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 - 69 ปี 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี
อายุ 45 - 49 ปี อายุ 50 - 54 ปี อายุ 55 - 59 ปี  อายุ 60 ปีขึ้นไป

Mini Marathon 10.5 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่นักวิ่ง 1 -5 อันดับ ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ

ชาย
ต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 - 54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 - 69 ปี 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี
อายุ 45 - 49 ปี อายุ 50 - 54 ปี อายุ 55 - 59 ปี  อายุ 60 ปีขึ้นไป

เดิน - วิิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะ 5 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่นักวิ่ง 1 -5 อันดับ ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ

ชาย
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Full-Map

แผนที่วิ่ง Full Marathon 42.195 km

All-map

แผนที่วิ่งระยะ 5 - 10.5 - 21 km

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 - 20.00 น.รับ เสื้อและเบอร์วิ่ง

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

เวลา 03.00 น. เช็คอินนักวิ่ง Full marathon 42.195 km
เวลา 03.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง Full marathon 42.195 km
เวลา 05.15 น.เช็คอินนักวิ่ง Half marathon 21.110 km
เวลา 05.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง Half marathon 21.110 km
เวลา 05.40 น.เช็คอินนักวิ่ง Mini marathon 10 km และ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 km
เวลา 06.00 น.ปล่อตัวนักวิ่ง Mini marathon 10 km และ 5 km
เวลา 07.30 น.พิธีมอบรางวัล

ข้อมูลที่พัก

ชื่อโรงแรมเบอร์โทรศัพท์ระยะห่างจากตัวงาน
1. โรงแรมแม่ยมพาเลส054-521-02910 กม.
2. โรงแรมแพร่นครา054-521-31210 กม.
3. โรงแรมน้ำทอง054-534-500-310 กม.
4. โรงแรมภูมิไทนการ์เด็นท์054-627-35911 กม.
5. โรงแรมภราดร054-511-17712 กม.
6. โรงแรมอมรักษ์054-533-168-911 กม.
7. โรงแรมมาร์ตโฟร์เพลส054-626-44410 กม.