31th Bangkok Marathon 2018

BKK-Background

31th Bangkok Marathon 2018

        "กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

สมัครกิจกรรม
31th Bangkok Marathon 2018

Full Marathon

ค่าสมัคร 1,000 บาท - ระยะทาง 42.195 กม. และ จะได้รับเสื้อ Finisher เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย

Half Marathon

ค่าสมัคร 700 บาท - ระยะทาง 21.100 กม.

Mini Marathon

ค่าสมัคร 500 บาท - ระยะทาง 10.550 กม.

Micro Marathon เฉพาะกลุ่มอายุ 12-19 ปี

ค่าสมัคร 500 บาท - ระยะทาง 10.550 กม.

Micro Marathon

ค่าสมัคร 300 บาท - ระยะทาง 5.000 กม.

ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน 31th Bangkok Marathon 2018

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรม และ ติดต่อผลการจัดส่งของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทุกคน จะได้รับของที่ระลึกดังนี้

เสื้อวิ่ง 31th Bangkok Marathon 2018

เหรียญรางวัล

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Map

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

กำหนดการใน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

02.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมาราธอน (42.195กม.)

03.30 น.

นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21.100) รวมตัว ณ จุด Start

04.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟฯ มาราธอน

04.20 น.

เวลาที่คาดว่านักวิ่ง มาราธอน คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

05.15 น.

เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาล์ฟฯ คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

05.05 น.

ผู้แข่งขันมินิฯ รวมตัวกัน ณ จุด Start

05.30 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิฯ (10 กม.)

07.00 น.

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะแข่งขัน

08. 00 น.

ปิดการแข่งขัน