อ่างทอง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562
จะเริ่มใน

อ่างทอง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 8

Banner

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

     
       เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกกำลังกายเป็นการป้องกันและเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและทุพพลภาพในมนุษย์  การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นหนึ่งในการออกกกำลังกายที่สะดวก เรียบง่าย ประหยัด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจง  ในจังหวัดอ่างทอง มีสถานที่ออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งอยู่หลายแห่ง  ที่สวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่งจึงรวมตัวกัน จัดตั้ง “ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอ่างทอง” เพื่อเป็นตัวแทนของผู้รักการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และด้วยความร่วมมือของภาครัฐ อาทิ  อบจ. อบต. เทศบาล สสอ. วัดม่วง โรงพยาบาลและองค์กรภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ในจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรม “อ่างทองมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่8” ในปี 2562 เพื่อพัฒนาการวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้นประชาชนในจังหวัดอ่างอทองและใกล้เคียง ให้ตื่นตัวกับการออกกำลังกาย  และได้สัมผัสธรรมชาติเส้นทางที่สวยงามดังกล่าว

เพื่อสานต่อความสำเร็จของการจัดกิจกรรมวิ่งในปีที่ผ่านๆ มา ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอ่างทอง จึงจัดกิจกรรม “อ่างทองมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่8  ปี 2562  ในวันอาทิตย์ที 26 พฤษภาคม 2562  เพื่อให้นักวิ่งได้ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าอย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

      

  1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงทั้งภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง
  2. เพื่อเป็นพุทธบูชารำลึกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสัปดาห์วิสาขบูชา
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายในจังหวัดอ่างทอง

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"อ่างทอง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 8" ผ่านเว็บไซต์

Half Marathon ระยะ 21.1 km

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง ผ้า Buff และ เหรียญรางวัล 

Mini Marathon ระยะ 10.5 km

ค่าสมัคร 400 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 5.0 km

ค่าสมัคร 400 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่ง อ่างทอง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 8

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เหรียญรางวัล อ่างทอง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 8

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

ถ้วยรางวัล Overall สำหรับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกของทั้ง 3 ระยะ

รางวัลนักวิ่งแฟนซี (ทุกท่านต้องลงทะเบียนก่อนการวิ่ง)

ระยะ 21.1 km มีรางวัล 10 รางวัล (ชายหรือหญิง)

นักวิ่งแฟนซี ระยะ 5.0 km และ 10.5 km  มีรางวัล20รางวัล (ชายหรือหญิง)

Half Marathon 21.0 km

รางวัลพิเศษ ผ้า BUFF Finisher สำหรับนักวิ่งทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัย

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 2 - 3 - 4 - 5
ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ (แยก ชาย/หญิง)

ชาย
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 -54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 - 69 ปี อายุ 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 -54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 ขึ้นไป

Mini Marathon 10.5 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 2 - 3 - 4 - 5
ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ (แยก ชาย/หญิง)

ชาย
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 -54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 - 69 ปี อายุ 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 -54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 ปีขึ้นไป

Fun run 5.0 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 2 - 3 - 4 - 5
ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ (แยก ชาย/หญิง)

ชาย
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20- 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20- 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

S__119349258

กำหนดการรับเสื้อวิ่ง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

Map-sample

สถานที่รับเสื้อวิ่ง ณ ศาลาการเปรียญ วัดม่วง
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
และวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
ตั้งแต่ 10 : 00 ถึง 16 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562

เวลา 04.00 น.นักวิ่งเข้ารายงานตัว
เวลา 05.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Half Marathon 21.00 กม.
เวลา 05.30 น.พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
เวลา 05.45 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Mini Marathon 10.00 กม.
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Fun run 05.00 กม.
เวลา 07.00น.เวลาที่คาดว่านักวิ่งจะเริ่มเข้าเส้นชัย รับเหรียญและถ้วยรางวัล
เวลา 09.00 น.เสร็จสิ้นภารกิจ

ข้อมูลที่พัก

สถานที่พักฟรีในวัดม่วง (เตรียมเครื่องนอนมาเอง)
 - ที่กางเต็นท์บริเวณโถงใต้องค์พระและบริเวณสวนหย่อมหลังองค์พระ
 - ที่นอนศาลาเอนกประสงค์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/ศาลาปฏิบัติธรรมห้องพัดลม

สถานที่จอดรถ

  1. โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และ
  2. มูลนิธิวัดม่วง

ข้อมูลด้านการบริการภายในงาน

  1. บริการรับฝากของที่กองอำนวยการ เวลา 04.00-09.00น.
  2. บริการน้ำดื่มทุก 2.5 กม. เกลือแร่ อาหารและผลไม้หลังเส้นชัย ฟรี
  3. บริการห้องน้ำ และ ที่จอดรถภายในวัดม่วงและจุดบริเวณที่กำหนด
  4. กำกับดูแลตลอดเส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ,อปพร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมหน่วยปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางวิ่ง