A Family Runs Together
วิ่งสะสมระยะทาง ระยะเวลากิจกรรม
16 กันยายน 2019 ถึง 31 พฤศจิกายน 2019

A Family Runs Together

Alpha-Family-Run-Banner

มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย และอัลฟ่าประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น ผ่านการวิ่ง

โดยเงินที่ได้รับจากโครงการวิ่งการกุศลครั้งนี้ จะถูกนำไปพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรคู่สมรสและหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูบุตร

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน :

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และให้ทุกคนลงทุนเพื่อช่วยกันรักษาความสัมพันธ์ ของครอบครัวให้แน่นแฟ้นไว้ และส่งต่อค่านิยมภายในครอบครัว ผ่านการใช้เวลาร่วมกันซึ่งสามารถสร้างผลกระทบด้านบวกให้กับชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้
2. เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวด้วยการการออกกำลังกาย
3. เพื่อจัดหาทุนในการนำไปพัฒนาหลักสูตรคู่สมรสและหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูบุตร

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"A Family Runs Together" ผ่านเว็บไซต์

วิ่งเดี่ยว ระยะ 20 km

ค่าสมัคร 599 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ สําหรับนักวิ่งท่ีวิ่งครบระยะได้ เหรียญรางวัล

วิ่งกลุ่ม (3 คน) ระยะ 20 km

ค่าสมัคร 1,499 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ สําหรับนักวิ่งท่ีวิ่งครบระยะได้ เหรียญรางวัล

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

นักวิ่งที่วิ่งครบตามระยะทางจะได้รับเหรียญรางวัล A Family Runs Together

เสื้อและเหรียญงานวิ่ง A Family Runs Together
หมายเหตุ : นักวิ่งที่วิ่งครบตามระยะทางที่กำหนดจะได้รับ เหรียญรางวัล
หาก วิ่งไม่ครบตามระยะทางภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับเพียง เสื้อกิจกรรมเพียงอย่างเดียว

ขนาดเสื้อ SS S M L XL 2XL 3XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46
ความยาว (นิ้ว) 26 27 28 29 30 31 32

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up