ก้าวเพื่อธรรม

        โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อนำผลอันพึงได้ จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนส่งเสริมสำนักศาสนศึกษาที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ปรากฏผลดีเด่น เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        ก้าวเพื่อธรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสถาพรต่อไป

“ทุกก้าวที่เดินวิ่ง เพื่อให้ธรรมะได้ก้าวไกล”

ประเภทกิจกรรม

ประเภท

ราคา

เพศ

กลุ่มอายุ

ระยะทาง

จำนวนบัตรร่วมกิจกรรม

 บัตรเดินการกุศล  ๗๐๐ บาท  ชาย และ หญิง  ไม่จำกัดอายุ  ๑.๙ กม.  รวมกันไม่เกิน
๙,๙๙๙ ใบ
 บัตรวิ่งการกุศล  ๗๐๐ บาท  ชาย และ หญิง  ไม่จำกัดอายุ  ๑๑.๙ กม.  รวมกันไม่เกิน
๙,๙๙๙ ใบ

 

ดาว์นโหลด Alpha ME application
เพื่อสมัครงาน "วิ่งเพื่อธรรม"