Bangkok Marathon ครั้งที่ 30 จะเริ่มใน

กรุงเทพมาราธอน คืออะไร

"กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท

เพศ

กลุ่มอายุ

ระยะทาง

จำนวนบัตรร่วมกิจกรรม

มาราธอนชาย และ หญิง18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป42.195 กม.

4,000 

ฮาล์ฟมาราธอนชาย และ หญิง16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไปขึ้นไป

21.100 กม.

 8,000

มินิมาราธอนชาย และ หญิงอายุ 12 - 19 ปี, 20 - 39 ปี และเกิน 40 ปีขึ้นไป

10.550 กม.

 15,000

 

 

Mock-up
Side-mock-up

ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแข่งขัน

และรับ E-Ticket เพื่อใช้ใน การรับเสื้อ, BIB, เหรียญประจำงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น Alpha ME

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (พิเศษ)

Full Marathon rewards

icon_award

เฉพาะผู้ชนะแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มที่แบ่งตามช่วงอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เงินรางวัล

สำหรับผู้ชนะแข่งขันทั้ง ชายและหญิง ในแต่ละกลุ่ม

ลำดับ

เงินรางวัล

1 30,000 บาท
2 15,000 บาท
3 10,000 บาท
4 7,000 บาท
5 4,000 บาท

เงินรางวัลพิเศษ (ทำลายสถิติ)
   

เงินรางวัลทำลายสถิติ
(นานาชาติ)
เงินรางวัลทำลายสถิติเฉพาะนักวิ่งไทย
(มีบัตรประชาชนไทย)
สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ
   
ชาย เวลา 2:16:10 ชม. (2553)
หญิง เวลา 2:41:37 ชม. (2554)

จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติดังต่อไปนี้ได้สำเร็จ
   
ชาย เวลา 2:25:00 ชม. (2553)
หญิง เวลา 2:50:00 ชม. (2554)

จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

เสื้อรางวัลผู้พิชิต

เฉพาะนักวิ่งมาราธอนที่สามารถวิ่งได้ครบระยะทาง 42.195 กม. (ภายในเวลา 6 ชั่วโมง) จะได้รับเสื้อ "Finisher" 1 ตัว ณ จุดสิ้นสุดการแข่งขัน

tshirtfinsher

Half Marathon rewards

icon_award

เฉพาะผู้ชนะแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มที่แบ่งตามอายุ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

 

เงินรางวัล

สำหรับผู้ชนะแข่งขันทั้ง ชายและหญิง ในแต่ละกลุ่ม

ลำดับ

เงินรางวัล

1 15,000 บาท
2 10,000 บาท
3 7,000 บาท
4 5,000 บาท
5 3,000 บาท

เงินรางวัลพิเศษ (ทำลายสถิติ)
   

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ

ชาย เวลา 1:06:45 ชม. (2555)
หญิง เวลา 1:21.05 ชม. (2555)

จะได้รับเงินรางวัล คนละ 30,000 บาท ทุกคน

Mini Marathon rewards

icon_award

เฉพาะผู้ชนะแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มที่แบ่งตามอายุ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

 

เงินรางวัล

สำหรับผู้ชนะแข่งขันทั้ง ชายและหญิง ในแต่ละกลุ่ม

ลำดับ

เงินรางวัล

1 15,000 บาท
2 10,000 บาท
3 7,000 บาท
4 5,000 บาท
5 3,000 บาท

 

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Full marathon 42.165 route

Half marathon 21.100 route

Micro marathon 10.550 route

กำหนดการใน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

02.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมาราธอน (42.195กม.)

03.30 น.

นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21.100) รวมตัว ณ จุด Start

04.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟฯ มาราธอน

04.20 น.

เวลาที่คาดว่านักวิ่ง มาราธอน คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

05.15 น.

เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาล์ฟฯ คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

05.05 น.

ผู้แข่งขันมินิฯ รวมตัวกัน ณ จุด Start

05.30 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิฯ (10 กม.)

07.00 น.

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะแข่งขัน

08. 00 น.

ปิดการแข่งขัน

 "กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด