Bangkok Marathon ครั้งที่ 30 จะเริ่มใน

กรุงเทพมาราธอน คืออะไร

"กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท

เพศ

กลุ่มอายุ

ระยะทาง

จำนวนบัตรร่วมกิจกรรม

มาราธอนชาย และ หญิง18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป42.195 กม.

4,000 

ฮาล์ฟมาราธอนชาย และ หญิง16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไปขึ้นไป

21.100 กม.

 8,000

มินิมาราธอนชาย และ หญิงอายุ 12 - 19 ปี, 20 - 39 ปี และเกิน 40 ปีขึ้นไป

10.550 กม.

 15,000

 

 

Mock-up
Side-mock-up

ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแข่งขัน

และรับ E-Ticket เพื่อใช้ใน การรับเสื้อ, BIB, เหรียญประจำงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น Alpha ME

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (พิเศษ)

Full Marathon rewards

Half Marathon rewards

Mini Marathon rewards

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Full marathon 42.165 route

Half marathon 21.100 route

Micro marathon 10.550 route

กำหนดการใน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

02.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมาราธอน (42.195กม.)

03.30 น.

นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21.100) รวมตัว ณ จุด Start

04.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟฯ มาราธอน

04.20 น.

เวลาที่คาดว่านักวิ่ง มาราธอน คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

05.15 น.

เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาล์ฟฯ คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

05.05 น.

ผู้แข่งขันมินิฯ รวมตัวกัน ณ จุด Start

05.30 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิฯ (10 กม.)

07.00 น.

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะแข่งขัน

08. 00 น.

ปิดการแข่งขัน

 "กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด