BOT Virtual Run 2020
ระยะเวลากิจกรรม
1 ตุลาคม 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2563

BOT Virtual Run 2020

1601948099869

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน

  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกินเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานด้วยการออกกำลังกายและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานด้วยกันสามารถสังสรรค์พบปะระหว่างกันได้โดยยังคงมาตรการรักษาระยะห่าง Social distancing

ร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน / 3 Joining steps

Register

STEP 1

สมัคร / Register

ลงทะเบียนรายการในกิจกกรมที่ทำคุณสนใจ !!

Run

STEP 2

วิ่งและบันทึกผล / Run & Record

วิ่งเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ได้ และ บันทึกผลระยะทางของคุณตามกติกาของกิจกรรม โดยใช้ Application นาฬิกา หรือ ภาพถ่าย

Reward

STEP 3

รับรางวัล / Get your Rewards

ส่งผลของคุณให้ Alpha ME ตรวจสอบ และ รับรางวัลของคุณ!! ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ เหรียญ และ ฯลฯ

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"BOT Virtual Run 2020" ผ่านเว็บไซต์
สำหรับพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น

ชำระค่าสมัครเข้าบัญชี วลัยพร แพ่งศิริ
ธนาคารกรุงไทย 070-1-00437-1

BOT Virtual Run ระยะ 100 km

ค่าสมัคร 100 บาท จะได้รับ กระเป๋าผ้า และ ผ้าขนหนู FINISHER (เมื่อวิ่งครบระยะ)

ของรางวัลสำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม

" ผู้สมัครทุกคนจะได้รับกระเป๋าผ้า BOT Virtual Run 2020 เมื่อสมัครและชำระเงิน "

ถุงผ้า BOT Virtual Run 2020

" เมื่อวิ่งครบ 100 Km รับเพิ่ม ผ้าขนหนู FINISHER BOT Virtual Run 2020 "

ผ้าขนหนู FINISHER BOT Virtual Run 2020

" รางวัลพิเศษสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สะสมระยะทางให้ครบ 100 กิโลเมตร และ มีระยะรวมสูงสุดจนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม จะได้รับรางวัลพิเศษ หมวก BOT Virtual Run 2020
(รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว) โดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
 
"

รางวัลพิเศษ!! หมวก BOT Virtual Run 2020

ประเภทการแข่งขัน จำนวนของรางวัล
ประเภท Overall ชาย 20 รางวัล
ประเภท Overall หญิง 20 รางวัล
กลุ่มอายุ 20 - 25 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
กลุ่มอายุ 26 - 30 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
กลุ่มอายุ 31 - 35 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
กลุ่มอายุ 36 - 40 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
กลุ่มอายุ 41 - 45 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
กลุ่มอายุ 46 - 50 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
กลุ่มอายุ 51 - 55 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
กลุ่มอายุ 56 - 60 ปี ชาย / หญิง 5 รางวัล (ชาย) / 5 รางวัล (หญิง)
รางวัลประเภททีม ฝ่ายที่มี Finisher สูงสุด 3 ฝ่าย

แอพพลิเคชั่นแนะนำในการบันทึกผลการวิ่ง
Recommenced activities record applications

App-05
App-04
App-02
App-06
App-08
App-03
App-09
App-01
App-10
App-07