โครงการ แปดริ้ว 16
Break Through The Wall
จะเริ่มใน

โครงการ แปดริ้ว 16 | Break Through The Wall

Break Through The Wall

ว่าด้วยเรื่อง " หลักการและเหตุผล "

         ปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วย กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากวิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลง  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น  การออกกำลังกายก็คือวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการลดปัญหาสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาสังคมต่างๆ

        ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล จึงได้จัดงาน  แปดริ้ว 16 ( 2018 ) "Break Through The Wall"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในเขตเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธร ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง

สมัครกิจกรรมวิ่ง
" โครงการ แปดริ้ว 16 " ผ่านเว็บไซต์

VIP เลือกวิ่ง ได้ทุกระยะ

ค่าสมัคร 1000 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล และ ถ้วยเกียรติยศ (มี Chip จับเวลา)

Super Mini Marathon ระยะ 16.000 km

ค่าสมัคร 600 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล (มี Chip จับเวลา)

Mini Marathon ระยะ 10.500 km

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล (มี Chip จับเวลา)

Fun run ระยะ 5.000 km

ค่าสมัคร 400 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล (ไม่มี Chip จับเวลา)

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้อมีแขน โครงการ แปดริ้ว 16 | Break Through The Wall 

เสื้อแขนกุด โครงการ แปดริ้ว 16 | Break Through The Wall 

ขนาดเสื้อ  2XS XS S M L XL 2XL 3XL
รอบอก (นิ้ว) 32 34 36 38 40 42 44 46

** กำหนดการรับ เสื้อ และ เบอร์วิ่ง **
       
   จัดส่ง โดย Alpha ME คนละ 80 บาท ต่อคน
       
   รับด้วยตนเอง ในวัน 1 - 2  กันยายน 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

" เฉพาะผู้ชนะ OVERALL ระยะ 16 กม. ลำดับที่ 1 ถึง 5 (ชายและหญิง)
จะได้รับเงินรางวัล 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 "

เฉพาะผู้ชนะ OVERALL ระยะ 10 กม. ลำดับที่ 1 ถึง 5 (ชายและหญิง)

จะได้รับเงินรางวัล 3,000 | 2,000 | 1,500 1,000 | 800 "

" ผู้ชนะที่ได้รับรางวัล Overall ในแต่ละระยะ จะไม่มีสิทธิ์รางวัลในรุ่นอีก "

Super Mini Marathon ระยะ 16.000 km

" มีถ้วยรางวัลการแข่งขันสำหรับอันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละกลุ่มอายุ "

ชาย
ต่ำกว่า 29 ปี รุ่น 30-34 ปี รุ่น 35-39 ปี รุ่น 40-44 ปี รุ่น 45-49 ปี
รุ่น 50-54 ปี รุ่น 55-59 ปี รุ่น 60 ขึ้นไป   
หญิง
ต่ำกว่า 29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50-59 ปี รุ่น 60  ปีขึ้นไป 

Mini Marathon ระยะ 10.500 km

" มีถ้วยรางวัลการแข่งขันสำหรับอันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละกลุ่มอายุ "

ชาย
ต่ำกว่า 15 ปี รุ่น 16-29 ปี รุ่น 30-34 ปี รุ่น 35-39 ปี รุ่น 40-44 ปี รุ่น 45-49ปี
รุ่น 50-54 ปี รุ่น 55-59 ปี รุ่น 60-64 ปี รุ่น 65-69 ปี รุ่น 70 ปีขึ้นไป  
หญิง
ต่ำกว่า 15 ปี รุ่น 16-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50-59 ปี รุ่น 60 ปีขึ้นไป

Fun run 5 km

" มีถ้วยรางวัลการแข่งขันสำหรับอันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละกลุ่มอายุ "

ชาย
ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ 
หญิง
ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ 

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

S__6340756

แผนที่เส้นทาง Super Mini Marathon ระยะ 16.000 km

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

13.00 - 18.00 น.

ผู้สมัครรับเบอร์วิ่ง, เสื้อวิ่ง

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

เวลา 04.00 น.

ผู้สมัครรับเบอร์วิ่ง, เสื้อวิ่ง

เวลา 04.00 - 05.30 น. 

รับฝากของนักกีฬา

เวลา 05.00น.

เริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน

เวลา 05.15น.

ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 16 กม.

เวลา 05.45 น.

ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10.5 กม.

เวลา 05.55น.

ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ  5 กม.

เวลา 06.10 น.

นักวิ่งคนแรกกลับเข้าเส้นชัย

เวลา 07.00 - 07.45 น.    

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

 

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........