ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

วิธีการใช้งาน :
1.  เลือก "กิจกรรม" ที่ได้สมัครเเข่งขันไว้

2. ใส่ข้อมูลเพื่อ ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน ชื่อและนามสกุล, หมายเลขคำสั่งซื้อ ที่ได้รับผ่านทางอีเมลล์ เมื่อทำการชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
3. กด ปุ่ม "ค้นหา" เพื่อค้นหาชื่อของตนเอง และ เพื่อนๆ ในระบบ

ตัวอย่างการใช้งาน :
1. ค้นหาด้วยชื่อ ภาษาอังกฤษ เช่น Christian Koenigsegg โดยจะต้องใส่ทั้ง ชื่อและนามสกุล เหมือนตอนที่ลงชื่อในการสมัคร เท่านั้น

2. ค้นหาด้วย หมายเลขคำสั่งซื้อที่ได้รับจากอีเมลล์ยืนยันข้อมูล โดยจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น mof154xxxx215478 เป็นต้น
3. ค้นหาด้วย หมายเลขโทรศัพท์ของนักวิ่งที่ทำการสมัครเข้ามา โดยจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น 0899999999 เป็นต้น

มีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ไม่พบรายชื่อของตนเอง | ข้อมูลไม่ถูกต้อง | สอบถามเพิ่มเติม