ผู้ดูแลในระบบ Careadviser eco-platform มีมาตรฐานการดูแลแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้

1. Careny : ผู้ดูแลมาตรฐานของ Careadviser (CN)
2. Careny Pro : ผู้ดูแลพิเศษของ Careadviser (CP)
3. Nurse Aids : ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)
4. Practical Nurse : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
5. Registered Nurse : พยาบาลวิชาชีพ ( RN )

          ผ่านการคัดกรองระดับความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการดูแล โดยพยาบาลวิชาชีพของ Careadviser (อ่านเพิมเติม)

          Careadviser eco - platform เป็นศูนย์รวมพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมเดินทางไปถึงบ้านคุณตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อให้บริการหัตถการเฉพาะที่พยาบาลวิชาชีพเท่านั้นสามารถทำได้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญสุขภาพด้านอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการถึงบ้านคุณ

(อ่านเพิ่มเติม)

          มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ดูแลมืออาชีพกับเรา เพื่อเป็นบุคลากรด้านบริการที่สำคัญต่อผู้สูงอายุทั่วประเทศไทย มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน และ เติบโตไปกับเราร่วมกัน หากท่านคือผู้ดูแลที่พร้อมเป็นมืออาชีพคำนึงถึงมาตรฐานบริการดูแลในวันนี้

เพียงคุณมี คุณสมบัติเบื้องต้นตามรายละเอียด ดังนี้ :

1. พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse)
2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aids)
3. ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)
4. ผู้ดูแลมาตรฐานที่เคยผ่านการอบรม
5. ผู้ที่รักในงานบริการดูแลผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม

          ทุกตำแหน่ง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักในงานบริการดูแลคุณตาคุณยาย ทำงานเป็นทีมได้ดี
          หากเคยผ่านงานโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริบาล มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ