EDU CU RUN 2020
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
จะเริ่มใน

edu-cu-banner-01

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

       

  1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
  2. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และทำนุบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรม และพัฒนาวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่า นิสิต บุคลากร และประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ เป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพ
  4. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  5. เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"EDU CU RUN 2020" ผ่านเว็บไซต์

Mini Marathon ระยะ 10 km (สำหรับ นักเรียน รร.สาธิต จุฬาฯ)

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Mini Marathon ระยะ 10 km (สำหรับ นิสิตปัจจุบัน)

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Mini Marathon ระยะ 10 km (สำหรับ คณาจารย์-ผู้บริหาร)

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Mini Marathon ระยะ 10 km (สำหรับ บุคลากร)

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล 

Mini Marathon ระยะ 10 km (สำหรับ ศิษย์เก่า)

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Mini Marathon ระยะ 10 km (สำหรับ บุคคลทั่วไป)

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 3 km (สำหรับ นักเรียน รร.สาธิต จุฬาฯ)

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 3 km (สำหรับ นิสิตปัจจุบัน)

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 3 km (สำหรับ คณาจารย์-ผู้บริหาร)

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 3 km (สำหรับ บุคลากร)

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 3 km (สำหรับ ศิษย์เก่า)

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 3 km (สำหรับ บุคคลทั่วไป)

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

edu-cu-shirt-01
ขนาด 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
รอบอก 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

Mini Marathon 10 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับ อันดับที่ 1- 5 ของแต่ละกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง)

รางวัล OVERALL อันดับที่ 1 - 5 สำหรับนักเรียนสาธิต จุฬาฯ
(แยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ระดับประถม และ ระดับมัธยม)

ชาย
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Fun run 3 km

ไม่มีการแข่งขัน

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

EDU-Running-route

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563

Map-sample

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศสถาน ชั้น 1 อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
วัน 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่ 08 : 00 ถึง 17 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 05:00 น.เริ่มอบอุ่นร่างกาย
เวลา 05:30 น.ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
เวลา 05:40 น.ประธานในพิธีกล่าวรายงาน
เวลา 05:45 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10 km.
เวลา 06:00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun Run 3 km.
เวลา 07:00 น.ประกาศผลการแข่งขัน
เวลา 07:30 น.พิธีมอบรางวัล
เวลา 09:00 น.จบการแข่งขัน

ข้อมูลที่พัก

  • รอลงข้อมูล.........

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........

ข้อมูลร้านอาหาร

  • รอลงข้อมูล.........