EIT Virtual Run 2019
ระยะเวลากิจกรรม
8 สิงหาคม 2562 ถึง 8 กันยายน 2562

EIT Virtual Run 2019

EIT-VR-RUN-cover

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน :

           วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการจัดสร้างห้องสมุดหรืออาการอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนขาดแคลนในต่างจังหวัดทุกปี ปีละ 1 หลัง ชื่อ อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เด็กกับชุมชนได้เรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง และยังเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียก และสนับสนุนให้เด็กรักการอ่าน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับเด็กได้อ่านหนังสือ นอกเหนือจากตำราเรียนด้วย

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"EIT Virtual Run 2019 " ผ่านเว็บไซต์

VR Run ระยะ 76.0 km ภายในระยะเวลา 1 เดือน

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้อและเหรียญงานวิ่ง EIT Virtual Run 2019

ขนาดเสื้อ S M L XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40

" สำหรับนักวิ่งที่วิ่งครบ 76 กิโลเมตร 76 คนแรก จะได้รับรางวัลพิเศษ คือ หมวก Visor สั่งทำพิเศษ ปักลำดับที่ "

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up