Fit Your Bone 2018
จะเริ่มใน

Fit Your Bone 2018

Fit-Your-Bone---Event-Pic

วัตถุประสงค์การจัดงาน
    
1. เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึง "โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบใกล้ตัว" และวิธีป้องกันโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day)
 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ดดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการดื่มนมและผลิตภัณฑ์นม รับประทานอาหารที่มีแคลแซมและวิตามินสูงร่วมกันการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี และกระดูกแข็งแรงในระยะยาว

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Fit Your Bone 2018" ผ่านเว็บไซต์

Half Marathon ระยะ 21.1 km

ค่าสมัคร 900 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล และ ของที่ระลึก (เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย)

Mini Marathon ระยะ 10.5 km

ค่าสมัคร 700 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 5 km

ค่าสมัคร 600 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้อมีแขน งาน Fit Your Bone

เสื้อแขนกุด งาน Fit Your Bone

เสื้อ Finisher สำหรับนักวิ่งระยะ 21.1 km ทุกท่านที่วิ่งผ่านทุกจุด Check Point และวิ่งเข้าเส้นชัย ภายในเวลา Cut Off 3.30 Hours (Gun Time) "

เสื้อ Finisher งาน Fit Your Bone

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับผู้ชนะเลิศ Overall รวมทั้งหมด 4 รางวัล

- ระยะ Half marathon แบ่งตามเพศ ชาย และ หญิง อย่างละ 1 รางวัล
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และ ดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี
- ระยะ Mini marathon แบ่งตามเพศ ชาย และ หญิง อย่างละ 1 รางวัล
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และ ดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี

Half Marathon

ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากมลูนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 3 ของทุกกลุ่มอายุ

ชาย
อายุ 15-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50  ปีขึ้นไป
หญิง
อายุ 15-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50  ปีขึ้นไป

Mini Marathon 10.5 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากมลูนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 3 ของทุกกลุ่มอายุ

ชาย
รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่น 16-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50 ปีขึ้นไป
หญิง
รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่น 16-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50 ปีขึ้นไป

Fun run 5 km

" ไม่มีการแข่งขัน และ ไม่มีการจำกัดช่วงอายุ "

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Fit-Your-Bone---Map

กำหนดวันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

เวลา 10.00-18.00 น.กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ณ บูธ Fit Your Bone บริเวณลานเอนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งถนนอรุณอัมรินทร์ (ข้างสวนหลวงพระราม 8) กรุงเทพฯ

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

เวลา 03.00 น.เริ่มงาน / นักวิ่งมาถึงบริเวณสถานที่จัดงาน
เวลา 03.15 - 03.30 น.Stretch เต้นแอโรบิค
เวลา 03.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง Half marathon 21.1 กม.
เวลา 04.00 - 04.15 น.Stretch เต้นแอโรบิค
เวลา 04.15 น.พิธีเปิดงานแข่งขันวิ่ง
เวลา 04.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini marathon 10.5 กม.
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัว เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กม.
เวลา 06.45 - 07.00 น.Cool down & Stretch
เวลา 07.00 น.พิธีมอบรางวัล
เวลา 08.00 น.ร่วมเคารพธงชาติ
เวลา 07.00 - 10.00 น.ร่วมกิจกรรมตามบูธต่างๆ
เวลา 10.00 น.ปิดงาน

สถานที่จอดรถ

  • สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8