มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

 มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ดูแลมืออาชีพกับเรา เพื่อเป็นบุคลากรด้านบริการที่สำคัญต่อผู้สูงอายุทั่วประเทศไทย มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานและ เติบโตไปกับเราร่วมกัน  หากท่านคือผู้ดูแลที่พร้อมเป็นมืออาชีพ คำนึงถึงมาตรฐานบริการดูแลในวันนี้

Nurse--recuit

เพียงคุณมี คุณสมบัติเบื้องต้นตามรายละเอียด ดังนี้ :

  1. พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse)
  2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aids)
  3. ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)
  4. ผู้ดูแลมาตรฐานที่เคยผ่านการอบรม
  5. ผู้ที่รักในงานบริการดูแลผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม

          ทุกตำแหน่ง มีความกระตือรือร้นในการทำงานรักในงานบริการดูแล คุณตา - คุณยาย ทำงานเป็นทีมได้ดี

          หากเคยผ่านงานโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริบาล มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ