Kathu Half Marathon
วันที่อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
จะเริ่มใน

Kathu Half Marathon

8785182188200_Tmp2

"รายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย
3. เพื่อสนับสนุนนักกีฬาทุกรุ่นอายุได้มาทำการแข่งขัน

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Kathu Half Marathon" ผ่านเว็บไซต์

Half Marathon ระยะ 21.0 km

ค่าสมัคร 450 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล และ เสื้อ FINISHER

Mini Marathon ระยะ 10.5 km

ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล 

Fun run ระยะ 6.0 km

ค่าสมัคร 350 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Walk charity ระยะ 2.5 km

ค่าสมัคร 300 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่ง Kathu Half Marathon

ขนาดเสื้อ SS S M L XL XXL
รอบอก (นิ่ว) 34 36 38 40 42 44

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เสื้อ FINISHR กิจกกรม Kathu Half Marathon

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Kathu-trophy

Half Marathon 21.0 km

รางวัล Over all เพศ ชายและหญิง ประเภทละ 5 รางวัล
1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500 บาท ตามลำดับ

ชาย
อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป
หญิง
อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นอา
ประชาชนทั่วไป

Mini Marathon 10.5 km

รางวัล Over all เพศ ชายและหญิง ประเภทละ 5 รางวัล
1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500 บาท ตามลำดับ

อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ประชาชนในเขตกะทู้
หญิง
อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 ขึ้นไป ประชาชนทั่วไป
ประชาชนในเขตกะทู้

Fun run 6.0 km

รางวัล Over all เพศ ชายและหญิง ประเภทละ 5 รางวัล
1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500 บาท ตามลำดับ

ชาย
อายุต่ำกว่า 12 ปี อายุ 13 - 16 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี
อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ประชาชนในเขตกะทู้
หญิง
อายุต่ำกว่า 12 ปี อายุ 13 - 16 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ประชาชนในเขตกะทู้

Walk charity 2.5 km

ไม่มีการแข่งขัน

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

แผนที่ระยะ 21.0 กม

MAP_21 km_KA

แผนที่ระยะ 10.5 กม

Mini

แผนที่ระยะ 6.0 กม

Fun-run

แผนที่ระยะ 2.5 กม

8790192371798_2Point5_kathu

กำหนดการรับ RACE KIT วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

Map-sample

ณ เทศบาลเมืองกะทู้
วันเสาร์ที่ [22 / ธันวาคม / 2561]
ตั้งแต่ 05:20 ถึง 08 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันที่อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

 เวลา 05.20 น.พิธีเปิดการแข่งขัน
- กล่าวรายงานโดย ดร.ชัยอนันต์  สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
- กล่าวเปิด โดย นางทัศนี  แช่ทอง ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้
เวลา 05.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Half marathon ระยะ 21.0 กม.
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10.5 กม.
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 6.0 กม.
เวลา 06.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ เดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กม.  
เวลา 08.00 น.พิธีมอบถ้วยรางวัล / เงินรางวัล Over All / จับฉลากของรางวัลพิเศษ

สถานที่จอดรถ

  • จอดรถที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้
  • หลังเวที บริเวณจัดงาน