M.A Family Runs Together – Alpha me

A Family Runs Together
วิ่งสะสมระยะทาง ระยะเวลากิจกรรม
16 กันยายน 2019 ถึง 31 พฤศจิกายน 2019

A Family Runs Together

banner-a-family-run-together-[create-outline]-3

มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย และอัลฟ่าประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น ผ่านการวิ่ง

โดยเงินที่ได้รับจากโครงการวิ่งการกุศลครั้งนี้ จะถูกนำไปพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรคู่สมรสและหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูบุตร

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน :

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และให้ทุกคนลงทุนเพื่อช่วยกันรักษาความสัมพันธ์ ของครอบครัวให้แน่นแฟ้นไว้ และส่งต่อค่านิยมภายในครอบครัว ผ่านการใช้เวลาร่วมกันซึ่งสามารถสร้างผลกระทบด้านบวกให้กับชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้
2. เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวด้วยการการออกกำลังกาย
3. เพื่อจัดหาทุนในการนำไปพัฒนาหลักสูตรคู่สมรสและหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูบุตร

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

นักวิ่งที่วิ่งครบตามระยะทางจะได้รับเหรียญรางวัล A Family Runs Together

เสื้อและเหรียญงานวิ่ง A Family Runs Together
หมายเหตุ : นักวิ่งที่วิ่งครบตามระยะทางที่กำหนดจะได้รับ เหรียญรางวัล
หาก วิ่งไม่ครบตามระยะทางภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับเพียง เสื้อกิจกรรมเพียงอย่างเดียว

ขนาดเสื้อ SS S M L XL 2XL 3XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46
ความยาว (นิ้ว) 26 27 28 29 30 31 32