M.Bangkok Benjasiri VR run – Alpha me

Bangkok Benjasiri VR run
ระยะเวลากิจกรรม เริ่มส่งผล
21 สิงหาคม 2562 ถึง 22 กันยายน 2562

Bangkok Benjasiri VR run

cover-event2

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน :

1. เพื่อหาทุนในการจัดทำโครงการลดปัญหาเชื้อดื้อยาให้กับโรงพยาบาลประจำตำบลทั่วประเทศ
2. เพื่อหาทุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง
3. เพื่อหาทุนบรรเทาปัญหาไฟป่าจังหวัดลำปาง
4. เพื่อหาทุนในการจัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะของสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้อกิจกรรม Bangkok Benjasiri VR run

เหรียญรางวัลกิจกรรม Bangkok Benjasiri VR run

ขนาดเสื้อ SS S M L XL 2XL 3XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46
ความยาว (นิ้ว) 24 26 27 28 29 30 31