M.Big Blue run 2018 – Alpha me

BIG BLUE Run 2018
จะเริ่มใน

BIG BLUE Run 2018

BBR-Logo

 ที่มาของโครงการ

        สืบเนื่องจากผลตอบรับและความพึงพอใจจากนักวิ่งจิตกุศล หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่ร่วมผสานพลังในกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Big Blue Run เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ผู้น้อยโอกาสทางสังคมบ้านภูมิเวท ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาซึ่งสามารถระดมทุนส่งมอบ ให้กับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ทั้งก่อนและวันจัดกิจกรรม รวมเป็นยอดสุทธิจำนวนเงิน 850,000 บาท และ เพื่อสานต่อโครงการประชารัฐตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี ในปี 2560 นี้ Big Blue Run จึงถูกกำหนดให้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ต่อเนื่องอีกครั้ง เป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหารายได้ สมทบทุนสร้างอาคาร ธาราบำบัดเพื่อ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

Shirt-Size-Graphic

เสื้อกิจกรรมวิ่ง BIG BLUE Run 2018

ขนาดเสื้อ S M L XL 2XL 3XL
เสื้อชาย (นิ้ว) 38 40 42 44 46 48
เสื้อหญิง (นิ้ว) 34 36 38 40 - -

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

12K-Route

เส้นทางวิ่ง Super Mini Marathon 12.0 km

6K-Route

เส้นทางวิ่ง Fun run 6.0 km

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2018

เวลา 11.00 - 19.00 น.รับ Race Kit (เสื้อและ BIB) ได้ที่ TriAction Crystal SB ราชพฤกษ์

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018

สถานที่วิ่ง คริสตัล ปตท. ชัยพฤกษ์

 

เวลา 05.15 น.เปิดสนาม และ จุดรับฝากของสำหรับนักวิ่ง
เวลา 05.40 น.พิธีเปิดตัวงานวิ่ง Big Blue Run 2018 โดยประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Super Mini Marathon 12.0 Km 
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 6.0 Km  
เวลา 08.00 น.ประกาศผล และ กิจกรรมแจกรางวัลบนเวที
เวลา 09.30 น.ปิดเส้นชัย และ เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่จอดรถ

  • Crystal ปตท. ชัยพฤกษ์