m.Denchai (Half) Marathon – Alpha me

Denchai (Half) Marathon
วันที่ อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
จะเริ่มใน

Denchai (Half) Marathon

cover3

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 

  1. เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อำเภอเด่นชัย
  3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังการด้วยกีฬาวิ่ง

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่งระยะ 5 km Denchai (Half) Marathon

เสื้องานวิ่งระยะ 10 km Denchai (Half) Marathon

เสื้องานวิ่งระยะ 21 km Denchai (Half) Marathon

เสื้องาน Finisher 12 km Denchai (Half) Marathon

ขนาดเสื้อ Kid S (12) Kid M (16)
รอบอก (นิ้ว) 32 36
ความยาว (นิ้ว) 20.5 22.5
ขนาดเสื้อ S M L XL 3L 4L
รอบอก (นิ้ว) 38 40 42 44 46 48
ความยาว (นิ้ว) 26.75 27.25 28.25 28.25 28.75 28.75

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เหรียญรางวัล Denchai (Half) Marathon

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

รางวัลพิเศษสำหรับช่างภาพ

ช่างภาพที่ลงทะเบียนสามารถเลือกภาพผู้เข้าแข่งขันที่โพสต์ท่าขณะถ่ายภาพที่ชอบได้ที่สุดได้ 1 ภาพต่อช่างภาพ 1 ท่าน
ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในภาพนั้นจะได้รับรางวัลพิเศษ

       
ภาพทั้งหมดที่ช่างภาพเลือกมาจะถูกโพสต์ไว้หน้าเพจเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ภาพไหนเป็นที่นิยมมากที่สุด (ยอดการกดไลค์)
ณ เวลาที่ตัดสิน ช่างภาพผู้ที่ถ่ายจะได้รางวัลพิเศษไป

Mini Marathon 21.0 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 - 2 - 3
ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ

ชาย
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Mini Marathon 10.5 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 - 2 - 3
ของทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ

ชาย
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Fun run 5.0 km

ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

21 km
10 km
5 km

กำหนดการวันรับ เสื้อและเบอร์วิ่ง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

Map-sample

เสื้อและเบอร์วิ่ง
ณ สถานีรถไฟเด่นชัย
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
ตั้งแต่ 08 : 00 ถึง 17 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

03.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า และอบอุ่นร่างกาย
04.30 น.ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน
05.00 น.ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะมินิมาราธอน
05.15 น.พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
05.30 น.ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะ Fun Run
07.00 น.เริ่มพิธีมอบรางวัล
08.00 น.ปิดการแข่งขัน

ข้อมูลที่พัก

  • รอลงข้อมูล.........

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........