M.EDU CU RUN 2020 – Alpha me

EDU CU RUN 2020
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
จะเริ่มใน

edu-cu-banner-01

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

       

  1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
  2. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และทำนุบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรม และพัฒนาวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่า นิสิต บุคลากร และประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ เป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพ
  4. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  5. เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

edu-cu-shirt-01
ขนาด 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
รอบอก 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

Mini Marathon 10 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับ อันดับที่ 1- 5 ของแต่ละกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง)

รางวัล OVERALL อันดับที่ 1 - 5 สำหรับนักเรียนสาธิต จุฬาฯ
(แยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ระดับประถม และ ระดับมัธยม)

ชาย
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Fun run 3 km

ไม่มีการแข่งขัน

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

EDU-Running-route

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563

Map-sample

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศสถาน ชั้น 1 อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
วัน 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่ 08 : 00 ถึง 17 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 05:00 น.เริ่มอบอุ่นร่างกาย
เวลา 05:30 น.ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
เวลา 05:40 น.ประธานในพิธีกล่าวรายงาน
เวลา 05:45 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10 km.
เวลา 06:00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun Run 3 km.
เวลา 07:00 น.ประกาศผลการแข่งขัน
เวลา 07:30 น.พิธีมอบรางวัล
เวลา 09:00 น.จบการแข่งขัน

ข้อมูลที่พัก

  • รอลงข้อมูล.........

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........

ข้อมูลร้านอาหาร

  • รอลงข้อมูล.........