Emquartier Together Run 2018
จะเริ่มใน

Emquartier Together Run 2018

KV-EQT_horizontal

หลักการและเหตุผลในการจัดงาน

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ และรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาโดยเฉพาะการวิ่

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เพื่อจัดหารายได้มอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

RACE PACK EXCLUSIVE COLLECTION
BY

ISSUE-Logo

เสื้องานวิ่ง Emquartier Together Run 2018

กระเป๋าที่ระลึก Emquartier Together Run 2018

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

Mini Marathon 10.0 km

ลำดับที่ 1-10 : ชาย 10 รางวัล ๆ 2,500 .- หญิง 10 รางวัล ๆ ละ 2,500

ลำดับที่ 11-20 : ชาย 10 รางวัล ๆ 2,000 .- หญิง 10 รางวัล ๆ ละ 2,000

ลำดับที่ 21-30 : ชาย 10 รางวัล ๆ 1,500 .- หญิง 10 รางวัล ๆ ละ 1,500

ลำดับที่ 31-40 : ชาย 10 รางวัล ๆ 1,000 .- หญิง 10 รางวัล ๆ ละ 1,000

ลำดับที่ 41-50 : ชาย 10 รางวัล ๆ 500 .- หญิง 10 รางวัล ๆ ละ 500

***นักวิ่งทุกคน มีสิทธิ์เล่นเกม พร้อมลุ้นรับของรางวัลจาก Sports Mall จำนวน 500 รางวัล

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

Fun run 6.0 km

ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

เส้นวิ่ง 10km
EMMAP

กำหนดการวันแจกของและวันวิ่ง

Em-Logo

RACE PACK COLLECTION
AT BUILDING C,2F EMQUARTIER

ON 9 - 10 NOV 2018 
FROM 10.30 AM - 19.00 PM

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

 เวลา xx.xx น.นักวิ่งรวมตัว บริเวณจุดปล่อยตัว และ งานกิจกกรม
เวลา 05.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10.0Km 
เวลา 05.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 6.0Km  
เวลา xx.xx น.กิจกรรมแจกรางวัล บนเวที
เวลา xx.xx น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่จอดรถ

  • Emquartier & Emporium จอดฟรี 4 ชม.