M.Greenpeace Run for Clean Air 2019 – Alpha me

Greenpeace Run for Clean Air 2019
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาส่งผลกิจกรรม
1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

Greenpeace Run for Clean Air 2019

Green-Peace-Banner2

“Greenpeace Virtual Walk&Run for Clean Air 2019 : ขออากาศดีคืนมา”

มลพิษเป็นสิ่งที่เล็กจนเกินมองเห็น แต่ผลกระทบใหญ่เกินที่จะมองข้าม
กรีนพีซเชิญชวนประชาชนมาเดิน/วิ่ง Virtual Walk/Run - “Greenpeace Walk&Run for Clean Air 2019 : ขออากาศดีคืนมา” สะสมระยะทาง 35 กิโลเมตรภายในระยะเวลา 1 เดือน ทุก step ของทุกคนจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้กำหนดมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไป(ambient air standard)ขึ้นใหม่โดยมีค่าเฉลี่ยรายปี 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเป็น 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี พ.ศ.2562 เพราะอากาศสะอาดคือสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ

ทำไมเราต้องสมัครวิ่ง Virtual Run - Greenpeace Run for Clean Air 2019 :

มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ทั้งการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นวิกฤตด้านสาธารณะสุขที่คุกคามสุขภาพของคนไทย หากคุณเห็นด้วยและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพอากาศที่เข้มงวดขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย ก็ร่วมสมัครกันได้เลย

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน :

  • เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องวิกฤตมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทย
  • ร่วมผลักดันให้ภาครัฐยกระดับการรายงานคุณภาพอากาศของประเทศและมาตรการการจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้เข้มงวดขึ้น โดยปรับลดค่ามาตรฐานฝุ่น PM2.5 จาก 50 เป็น 35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรสำหรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ของรางวัลพิเศษ!! แชร์โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษทางอากาศจากเฟสบุ๊กของ Greenpeace Thailand หรือรูปที่ร่วมกิจกรรมของกรีนพีซ
พร้อมใช้ hashtag #righttocleanair พร้อมกับหมายเลขเบอร์วิ่งกิจกรรมในครั้งนี้( E-BIB) และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ

มีรางวัลพิเศษเป็นผ้าบัฟ จำนวน 100 รางวัล โดยสุ่มจับรางวัล ในช่วงระหว่างทำกิจกรรมวิ่งสะสมระยะตลอด 1 เดือน

Buff-02

ของรางวัลสำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม

" ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อกิจกรรม (ไม่ว่าจะวิ่งครบระยะหรือไม่ก็ตาม)
และ 
เหรียญรางวัล เมื่อวิ่งครบระยะตามที่สมัคร 
"

เสื้อ Greenpeace Run for Clean Air 2019

เหรียญรางวัล Greenpeace Run for Clean Air 2019

ขนาดเสื้อ 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
รอบอก (นิ้ว) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ความยาว (นิ้ว) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

แอพพลิเคชั่นแนะนำในการบันทึกผลการวิ่ง
Recommenced activities record applications

App-05
App-04
App-02
App-06
App-08
App-03
App-09
App-01
App-10
App-07