M.Hatyai Reviving – Alpha me

Hatyai Reviving Marathon
จะเริ่ม
วันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2561

Hatyai Reviving Marathon

Hatyai-Reviing-Marathon

           ด้วยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนประตูด่านแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทางด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี อำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา ที่สำคัญของภาคใต้ซึ่งสามารถเดินทางไปเยือนได้ตลอดทั้งปี ทั้งปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเริ่มสนใจการเดินทางในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการวิ่งเพื่อสุขภาพ ชมรมจักรยานท่องเที่ยว WE SEE ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Hatyai Reviving Marathon” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งกิจกรรม “Hatyai Reviving Marathon เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดนักกีฬาชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีศักยภาพ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านกีฬาที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการบริการมากขึ้นในทุกๆปี และนำรายได้สู่ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้อวิ่งแบบมีแขน
Hatyai Reviving Marathon

ขนาด SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
รอบอก (นิ้ว) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

เสื้อวิ่งแบบแขนกุด
Hatyai Reviving Marathon

ขนาด SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

เสื้อ Finisher ระยะ 42.195 km
Hatyai Reviving Marathon

เสื้อ Finisher ระยะ 21.110 km
Hatyai Reviving Marathon

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เหรียญรางวัล Hatyai Reviving Marathon

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

Full marathon 42.195 km

ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ชาย
อายุ 18 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 59 ปี อายุ 50 - 54 ปี
อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 ขึ้นไป
หญิง
อายุ 18 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 -49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

Half marathon 21.1 km

ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ชาย
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 59 ปี อายุ 50 - 54 ปี
อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี อายุ 65 ขึ้นไป
หญิง
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 -49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

Mini Marathon 10.5 km

ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ชาย
อายุต่ำกว่า 19 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 59 ปี
อายุ 50 - 54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 - 64 ปี  อายุ 65 - 69 ปี  อายุ 70 ขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 19 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 34 ปี อายุ 35 - 39 ปี อายุ 40 - 44 ปี อายุ 45 - 59 ปี
อายุ 50 - 54 ปี อายุ 55 - 59 ปี อายุ 60 ขึ้นไป

Micro marathon 5.0 km

ชาย
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุ 16 - 34 ปี อายุ 35 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุ 16 - 34 ปี อายุ 35 - 49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

8720382027284

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

08.00 น.ฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าจัดสถานที่จัดงาน  ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
09.00-18.00 น.เปิดรับสมัคร - รับเสื้อ  - รับเบอร์วิ่ง

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

01.00 น.

ทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าเตรียมความพร้อม ลงลูกศร/น้ำดื่ม เจ้าหน้าที่เส้นทางการแข่งขัน

02.30 น.ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
02.30 น.เช็คอินนักวิ่ง 42.195 กม. เข้าจุดสตาร์ท
03.00 น.ประธานในพิธีให้ สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 42.195 กม.
04.30 น.เช็คอินนักวิ่ง 21.1 กม. เข้าจุดสตาร์ท
05.00 น.ประธานในพิธีให้ สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 21.1 กม.
05.10 น.เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เข้าจุดสตาร์ท
05.30 น.ประธานในพิธี ให้ สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.
05.40 น.เช็คอิน ไมโครมาราธอน 5  กม. เข้าจุดสตาร์ท
06.00 น.ประธานในพิธีให้ สัญญานปล่อยตัวไมโครมาราธอน 5  กม.
06.30 น.นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/จับรางวัล/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
07.30 น.พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน/รางวัลจับฉลาก/ชมรมวิ่งฯ/มอบโล่ของคุณผู้สนับสนุน
09.00 น.พิธีปิดการแข่งขัน

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........