M.Healthy Lifestyle Korat VR Run – Alpha me

Healthy Lifestyle Korat VR Run
ระยะเวลากิจกรรม
18 สิงหาคม 2562 ถึง 17 กันยายน 2562

Healthy Lifestyle Korat VR Run

Banner-Korat

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน

           กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ จัดงานเดินวิ่งการกุศลสร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 ใน 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทย มีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิธีสุขภาพดีมีความสุข เพื่อสร้างความคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเพื่อนำรายได้สมทบบริจาคให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระจายรายได้ในท้องถิ่น

บัตรทุกใบที่จำหน่ายได้
จะร่วมสมทบทุนโครงการ 100 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Healthy Lifestyle Korat และเหรียญที่ระลึก
เมื่อวิ่งครบระยะตามที่สมัคร (วิ่งครั้งเดียวจบ) และส่งผลเรียบร้อยแล้ว

207901

เสื้อ Healthy Lifestyle Korat VR Run

207903

เหรียญงานวิ่ง Healthy Lifestyle Korat VR Run

รอบอก (นิ้ว) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ความยาว (นิ้ว) 24 25 26 27 28 29 30 30 30 31 31