M.Nong Ra Wiang @ Korat Mini Marathon 2020 – Alpha me

Nong Ra Wiang @ Korat
Mini Marathon 2020
วันที่ 18 ตุลาคม 2563
จะเริ่มใน

Nong Ra Wiang @ Korat Mini Marathon 2020

about-korat-run-1-01

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน

     

1. จัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เทคโนโคราช)
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงให้เป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งการศึกษา และเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬา ให้กับนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่งสำหรับ VIP
Nong Ra Wiang @ Korat

เสื้องานวิ่งระยะ 10K
Nong Ra Wiang @ Korat

เสื้องานวิ่งระยะ 5K
Nong Ra Wiang @ Korat 

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เหรียญรางวัล Nong Ra Wiang @ Korat Mini Marathon 2020

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

about-korat-run-4
about-korat-run-5

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

Map-sample

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่ 10 : 00 ถึง 17 : 00

กำหนดการกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

 เวลา 05.30 น.นักวิ่งรวมตัว บริเวณจุดปล่อยตัว และ งานกิจกรรม
 เวลา 05.50 น.พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน 
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10.0K 
เวลา 06.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 5.0K  
เวลา 08.00 น.กิจกรรมแจกรางวัล บนเวที
เวลา 08.30 น.เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่จอดรถ

  1. นักวิ่งทุกท่านจอดรถได้ที่ ฝั่งขวา มือของวงเวียน หน้าหอประชุม
  2. สำหรับ นักวิ่ง VIP สามารถจอดรถได้ที่ ลานจอดรถห้แงประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาหนองระเวียง