M.run for the blind 7 – Alpha me

WE RUN FOR THE BLIND 7
วันที่ 8 กันยายน 2562
จะเริ่มใน

WE RUN FOR THE BLIND 7

Banner

       อีกครั้งกับกิจกรรม วิ่งเพื่อผู้พิการทางสายตา ภายใต้โครงการ “ We Run for the Blind # 7 “ ณ สวนวิชรเบญจทัศ วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 05.30 . รายได้สมทบทุนให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยจัดให้มีการวิ่ง 3 ระยะ คือ ระยะ 2.5 กิโลเมตร , ระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

  1. Group A Guide Runner จูงคนตาบอดวิ่ง 10 กม.
  2. Group B วิ่งเดี่ยว หรือ จับคู่ปิดตาวิ่ง 10 กม.
  3. Group C Guide Runner จูงคนตาบอดวิ่ง 5 กม.
  4. Group D วิ่งเดี่ยว หรือ จับคู่ปิดตาวิ่ง 5 กม.
  5. Group E วิ่งเดี่ยว 2.5 กม.

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน


 เนื่องด้วยทางชมรมวิ่ง สวนรถไฟ ต้องการจัดงานวิ่ง เพื่อสมทบทุนหารายได้ช่วยเหลือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ต้องการส่งเสริมแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ระหว่างประเภทของนักกีฬาทั่วไปและคนตาบอด
  2. ต้องการส่งเสริม ให้คนตาบอด ได้มีโอกาสทดสอบสมรรถภาพในระยะไกล เพื่อฝึกความอดทน และเป็น ตัวอย่างที่ดีให้กับนักวิ่งทั่วไป ว่าคนตาบอดนั้นไม่ได้เป็นภาระให้กับสังคม
  3. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา และบุคลทั่วไป อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอายุยืนยาว  อีกทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่ง

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่ง WE RUN FOR THE BLIND 7

เหรียญรางวัล WE RUN FOR THE BLIND 7

ขนาดเสื้อ SS S M L XL 2XL 3XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

Run with the blind 10K ระยะ 10.0 km

โล่ห์รางวัลและของที่ระลึก สำหรับ นักวิ่งที่วิ่งจูงคนตาบอด ลำดับที่ 1 , 2 และ 3

โล่ห์รางวัลและของที่ระลึก สำหรับ นักวิ่งที่จับคู่ปิดตาวิ่ง ลำดับที่ 1 , 2 และ 3

โล่ห์รางวัลและของที่ระลึก สำหรับ นักวิ่งเดี่ยว ลำดับที่ 1 , 2 และ 3 ของแต่ละเพศ (ชาย / หญิง)

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

Run with the blind 5K ระยะ 5.0 km

จับคู่ปิดตาวิ่ง โล่ห์รางวัล และของที่ระลึก ลำดับที่ 1 , 2 และ 3

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

รางวัลสำหรับนักวิ่งสาย FANCY

โล่ห์รางวัล และของที่ระลึก ลำดับที่ 1 , 2 และ 3

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Running-Map

กำหนดการรับ Race Kit วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

Map-sample

ณ ซอยกลางสวนรถไฟ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
ตั้งแต่ 09 : 00 ถึง 17 : 00 น.

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

เวลา 05.30 น.นักวิ่งรวมตัว บริเวณจุดปล่อยตัว และ งานกิจกรรม 
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10K 
เวลา 06.05 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 5K  
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 2.5K  
เวลา 08.00 น.พิธีมอบรางวัลในพื้นที่กิจกรรม
เวลา 10.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่จอดรถ

  • ภายในสวนสาธารณะที่จัดกิจกรรม