M.TU Walk & Run – Alpha me

TU Walk & Run
วันที่ 1 ธันวาคม 2562
จะเริ่มใน

โครงการ TU WALK & RUN 2019
30th Anniversary Thammasat School of Engineering

Banner

ความเป็นมา


โครงการ TU Walk and Run เป็นงานวิ่งมาราธอนประจำปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมในแต่ละปีประมาณ 3,000 - 7,000 คน ในปีนี้ TU Walk and Run 2019 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 โดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพขั้นสูง
        
          เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล TU WALK & RUN 2019 30th Anniversary Thammasat School of Engineering โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปมอบสมทบสนับสนุนอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี เพื่อเป็นสวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์
       

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง “30th Anniversary Thammasat School of Engineering”
3. นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเข้าสมทบอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่ง TU Walk & Run 2019

ขนาดเสื้อ SSS SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
รอบอก (นิ้ว) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

เสื้อ VIP งาน TU Walk & Run 2019

เสื้อ FINISHER งาน TU Walk & Run (สำหรับ 21 km)

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

รางวัล Overall สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 3 อันดับแรก ที่เข้าเส้นชัย
ในการแข่งขันระยะ Half Marathon 21.0 km (ชาย / หญิง)

รางวัล Overall สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 3 อันดับแรก ที่เข้าเส้นชัย
ในการแข่งขันระยะ Mini Marathon 10.0 km (ชาย / หญิง)

Half Marathon 21.0 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศสำหรับนักวิ่งอันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละรุ่นอายุ (ชาย / หญิง)

ชาย
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Mini Marathon 10.0 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศสำหรับนักวิ่งอันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละรุ่นอายุ (ชาย / หญิง)

ชาย
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Fun run 5.0 km

ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Map 21 km
Map 10 km
Map 5 km

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

Map-sample

ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่ 12 : 00 ถึง 15 : 00

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

Map-sample

ณ ลานพญานาค
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่ 10 : 00 ถึง 18 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

เวลา 04.30 น.นักวิ่งรวมตัว บริเวณจุดปล่อยตัว และ งานกิจกรรม
เวลา 05.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน TU Walk & Run
เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Half Marathon 21.0K  
เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10.0K 
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 5.0K  
เวลา 09.15 น.กิจกรรมแจกรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ที่รับรางวัลบนเวที
เวลา 10.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ข้อมูลที่พัก

  • รอลงข้อมูล.........

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........