M.Ultra Park Run Thailand 100K – Alpha me

Ultra Park Run Thailand 100K
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
จะเริ่มใน

Ultra Park Run Thailand 100K

100K-Banner

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

       
เนื่องด้วยทางชมรมวิ่ง สวนรถไฟ ซอยกลาง ต้องการจัดงานวิ่ง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ต้องการส่งเสริมแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ระหว่างประเทศของนักกีฬาทั่วไป
  2. ต้องการส่งเสริม ให้นักวิ่งได้ ฝึกความอดทนได้มีโอกาสทดสอบสมรรถภาพในระยะไกล เทียบเคียงกับนักวิ่งในต่างประเทศ
  3. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา และบุคคลทั่วไป อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอายุยืนยาว เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักวิ่งทั่วไป ว่าคนตาบอดนั้นไม่ได้เป็นภาระให้กับสังคม   อีกทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่ง
  4. พัฒนาและส่งเสริมการวิ่งระยะไกล (Ultra Running) ที่กำลังเป็นที่นิยม และแพร่หลาย ในต่างประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริมในวงกว้าง

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เสื้องานวิ่ง Ultra Park Run Thailand 100K

เหรียญรางวัล Ultra Park Run Thailand 100K

ขนาดเสื้อ SS S M L XL 2XL 3XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46

รางวัลพิเศษ เสื้อ FINISHER
สำหรับผู้ที่วิ่งครบ 84 km ภายในระบะเวลา 16 ช.ม.

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

TYPE A 100 km Grandprix Award 30,000 บาท

สงวนสิทธิ์ สำหรับนักวิ่งชาวไทย เท่านั้น
และต้องทำเวลาได้ต่ำกว่า 9 ชม. หากท่านใดได้รับรางวัลนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ ในการรับรางวัลอื่นๆ

TYPE A 100 km (for MASTER 50 yrs+)

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับอันดับที่ 1 - 5 พร้อม เสื้อ FINISHER, ตุ๊กตาที่ระลึก
และ เงินรางวัล 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,500 บาท ตามลำดับ (ชาย/หญิง)

(รับเสื้อ 100 Finisher ตามขนาดตัวของนักวิ่งหลังจากงานประมาณ 45 วัน)

TYPE A 100 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับอันดับที่ 1 - 5 พร้อม เสื้อ FINISHER, ตุ๊กตาที่ระลึก
และ เงินรางวัล 10,000 / 7,000 / 5,000 / 3,000 / 2,000 บาท ตามลำดับ (ชาย/หญิง)

(รับเสื้อ 100 Finisher ตามขนาดตัวของนักวิ่งหลังจากงานประมาณ 45 วัน)

รางวัลพิเศษ เสื้อ FINISHER สำหรับผู้ที่วิ่งครบ 84 km ภายในระบะเวลา 16 ช.ม.

ตุ๊กตาที่ระลึก ลำดับที่ 1 - 25 , หญิง ( ชาย 30 ตัว) , ( หญิง 20 ตัว) รวมตุ๊กตา 50 ตัว

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

TYPE B 112 km (28 x 4 คน)

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับอันดับที่ 1 - 3 พร้อม ตุ๊กตาที่ระลึก
และ เงินรางวัล 8,000 / 6,000 / 4,000 บาท ตามลำดับ (ชาย/หญิง)

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

TYPE C 52 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับอันดับที่ 1 - 5 พร้อม เสื้อ FINISHER, ตุ๊กตาที่ระลึก
และ เงินรางวัล 6,000 / 4,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 บาท ตามลำดับ (ชาย/หญิง)

(รับเสื้อ 100 Finisher ตามขนาดตัวของนักวิ่งหลังจากงานประมาณ 45 วัน)

ตุ๊กตาที่ระลึก 1 - 12 ( ชาย 12 ) , ( หญิง 1 - 8 ) รวม 20 ตัว

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

TYPE D 24 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับอันดับที่ 1 - 5 พร้อม เสื้อ FINISHER
และ เงินรางวัล 4,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท ตามลำดับ (ชาย/หญิง)

(รับเสื้อ 100 Finisher ตามขนาดตัวของนักวิ่งหลังจากงานประมาณ 45 วัน)

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

TYPE E 12 km

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับอันดับที่ 1 - 5 พร้อม
และ เงินรางวัล 4,000 / 3,000 / 1,500 / 1,000 / 1,000 บาท ตามลำดับ (ชาย/หญิง)

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Map-sample

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

Map-sample

ณ [ชื่อสถานที่]
วันอาทิตย์ที่ [00 / เดือน / 0000]
ตั้งแต่ __ : __ ถึง __ : __

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

เวลา 23.30 น.ประธานกล่าวเปิดงานวิ่ง  ( วันที่ 4 มค. )
00.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง A  ระยะ 100 Km.
00.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง B Relay 112 Km. ( นักวิ่ง คนที่ 1)
04.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง C ระยะ 52 Km.
04.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง B Relay 112 Km. ( นักวิ่ง คนที่ 2)
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง D  ระยะ  24 Km.
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง E  ระยะ  12 Km
08.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง B Relay 112 Km. ( นักวิ่ง คนที่ 3)
09.30 น. มอบรางวัล นักวิ่ง ในระยะ 12 Km. , 24 Km.
11.30 น. มอบรางวัล นักวิ่ง ในระยะ  52 Km
10.00 - 15.00 น. การการแสดงสดดนตรีของนักดนตรีคนตาบอด
12.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง B Relay 112 Km. ( นักวิ่ง คนที่ 4)
15.30 - 16.00 น. มอบรางวัลนักวิ่งทีม Relay และนักวิ่ง 100 Km. กล่าว ปิดงาน   

ข้อมูลที่พัก

  • รอลงข้อมูล.........

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........

ข้อมูลร้านอาหาร

  • รอลงข้อมูล.........