M.UTK Mini marathon 2020 – Alpha me

UTK Mini Marathon #5 Run Fun Fair 2020
วันที่ 22 มีนาคม 2563
จะเริ่มใน

UTK Mini Marathon #5 Run Fun Fair 2020

utk-banner-01

วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.เพื่อสมทบทุนในการสร้างหอประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เป็นอนุสรณ์สถานและศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในชุมชน
3.เพื่อต้องการรณรงค์ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนในชุมชน ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เสื้องานวิ่ง UTK Mini Marathon #5 Run Fun Fair 2020

เหรียญรางวัล UTK Mini Marathon #5 Run Fun Fair 2020

ขนาดเสื้อ SS S M L XL 2XL 3XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

Mini Marathon 10.0 km

ถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับผู้ชนะเลิศ OVERALL (ชาย/หญิง) จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อันดับที่ 1- 5 เงินจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรตืยศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง
ของผู้เข้าเเข่งขันทุกรุ่นอายุ (ชาย/หญิง)

ชาย
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 - 69 ปี อายุ 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุ 16 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Fun run 5.0 km

นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย 15 คนแรกจะได้รับรางวัลพิเศษ (ชาย/หญิง)

ชาย
ไม่จำกัดช่วงอายุ
หญิง
ไม่จำกัดช่วงอายุ

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

UTK Route

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
ตั้งแต่ 12 : 00 ถึง 18 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

 เวลา 04.30 น.นักวิ่งรวมตัว บริเวณจุดปล่อยตัว และ งานกิจกรรม
 เวลา 04.45 น.พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน 
เวลา 05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10.0K 
เวลา 05.20 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 5.0K  
เวลา 06.15 น.กิจกรรมแจกรางวัล บนเวที
เวลา 06.45 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........