M.Wang Chin Half Marathon 2020 – Alpha me

วังชิ้น ฮาล์ฟมาราธอน 2020
วันที่ 12 มกราคม 2563
จะเริ่มใน

วังชิ้น ฮาล์ฟมาราธอน 2020

ไวนิลวังชิ้นฮาฟมาราธอน

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน

       

  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน – วิ่ง
  • เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป้ากทั้ง 4  แห่ง

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่ง วังชิ้น ฮาล์ฟมาราธอน 2020

เสื้อ FINISHER วังชิ้น ฮาล์ฟมาราธอน 2020
(สำหรับระยะ Half Marathon 22 km เท่านั้น)

ขนาดเสื้อ XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ความยาว (นิ้ว) 25 26 27 28 29 30 30 31 31 32 32

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เหรียญรางวัล วังชิ้น ฮาล์ฟมาราธอน 2020

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

ถ้วยรางวัล OVERALL ระยะ Half Marathon อันดับที่ 1 - 5 ของประเภท ชาย และ หญิง
พร้อมเงินรางวัล 2,000 / 1,500 / 1,500 / 500 / 300 ตามลำดับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ถ้วยรางวัล OVERALL ระยะ Mini Marathon อันดับที่ 1 - 5 ของประเภท ชาย และ หญิง
พร้อมเงินรางวัล 2,000 / 1,500 / 1,500 / 500 / 300 ตามลำดับ 

Half Marathon 22.0 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สำหรับนักวิ่ง อันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละรุ่นอายุ (ชาย/หญิง)

ชาย
อายุ 18 ปีขึ้นไป อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
หญิง
อายุ 18 ปีขึ้นไป อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป

Mini Marathon 12.0 km

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สำหรับนักวิ่ง อันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละรุ่นอายุ (ชาย/หญิง)

ชาย
อายุ 18 ปีขึ้นไป อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
หญิง
อายุ 18 ปีขึ้นไป อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป

Fun run 5.0 km

ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

22K Route
12K Route
5K Route

กำหนดการรับ Race Kit ใน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

Map-sample

ณ บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ตั้งแต่ 10 : 00 ถึง 19 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ วันที่ 12 มกราคม 2563

เวลา xx.xx น.นักวิ่งรวมตัว บริเวณจุดปล่อยตัว และ งานกิจกรรม
เวลา xx.xx น.พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน 
เวลา 05.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Half Marathon 22.0K 
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 12.0K 
เวลา 06.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 5.0K  
เวลา xx.xx น.กิจกรรมแจกรางวัล บนเวที
เวลา xx.xx น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ข้อมูลที่พัก

  • รอลงข้อมูล.........

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........