MEDRATHON 2 วิ่งกับหมอ ครั้งที่2
จะเริ่มใน

MEDRATHON 2 วิ่งกับหมอ ครั้งที่2

image20171202123853

        MEDrathon มาวิ่งกับหมอ ครั้งที่2 เป็นงานวิ่งฮาร์ฟมาราธอน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ และให้ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ และสาธารณสุขแก่ผู้เข้าร่วม
โดยมีความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักศึกษาแพทย์ 3 องค์กร ได้แก่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อครราชกุมารี (สพท.) สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (International Federation of Medical Students' Association-Thailand IFMSA-Thailand) และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่่งประเทศไทย (Asian Medical Students' Association ; AMSA) โดยงานวิ่งในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "วิ่งต้านโรคซึมเศร้า" มุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปลดอคติ เรื่องโรคซึมเศร้า โดยสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถประเมินสุขภาวะทางจิต ของบุคคลใกล้ชิดได้ในเบื้องต้น และสามารถให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการดูแลจิตแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

ประเภทการแข่งขัน

Half Marathon ระยะ 21 km

ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ เหรียญ และ ถ้วยรางวัล

Mini Marathon ระยะ 10.5 km

ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ เหรียญ และ ถ้วยรางวัล

เดิน - วิ่ง ระยะ 5 km

ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และ เหรียญ 

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญและถ้วยรางวัลไปครอบครอง "

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

MAP 21K
MAP 10K
MAP 5K

กำหนดการใน วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

04.00 น.

แอโรบิค วอร์มอัพ

04.25 น.

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

04.30 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 21 กม.

05.00 น.

พิธีเปิดงาน

05.30 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 10 กม.

06.00 น.

ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง 5 กม.

07.00 น.

พิธีมอบถ้วยรางวัล

08.00 น.

เคารพธงชาติ

08.30 น.

ปิดงาน

 

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........