ชมพูฟ้า รันนิ่ง จะเริ่มใน

Cover_FB_Pink blue Running_2018_02

ชมพูฟ้า รันนิ่ง

เนื่องด้วย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสืบต่อกันมาเป็นประเพณีอันดีงาม ในนาม ‘งานมุทิตาจิต’ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อทดแทนพระคุณของคณาจารย์ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุงานในปีนั้นๆ โดยจะส่งมอบหน้าที่การเป็นเจ้าภาพจัดงานจากรุ่นสู่รุ่น ในแต่ละปี

 

ในโอกาสที่ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 116 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2561 นี้ ทางคณะผู้จัดงานมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล ในรายการ “ชมพู-ฟ้า รันนิ่ง 2018”เพื่อหาเงินทุนสำหรับจัดงานและตอบแทนพระคุณครูอย่างยั่งยืน โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนการจัดงานมุทิตาจิต2561 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวชมพูฟ้าและบุคคลทั่วไปได้เริ่มออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ชมพูฟ้า รันนิ่ง

แพ็คเกจ VVIP (3,10 km)

ได้รับเสื้อชมพูฟ้า (มีเลขรุ่น) และ เสื้อขาว อย่างละ 1 ตัว

แพ็คเกจ VIP (3,10 km)

ได้รับเสื้อชมพูฟ้า (มีเลขรุ่น) 1 ตัว

แพ็คเกจ Normal 10 km

ได้รับเสื้อขาว 1 ตัว

แพ็คเกจ Normal 3 km

ได้รับเสื้อขาว 1 ตัว

ง่ายกว่า!!! เมื่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ชมพูฟ้า รันนิ่ง ผ่าน

Mock-up
Side-mock-up
Promotion_08-01

กำหนดการใน วันอาทิตย์ ที่ [18 มีนาคม 2561]

04.00 น.

เปิดบริเวณจัดงาน

04.45 น.

เชิญนักวิ่ง Check-in เข้าจุด start

05.00 น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กืโลเมตร

05.45 น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3 กิโลเมตร

07.00 น.

เวลาที่คาดว่านักวิ่งคนสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย

07.00 - 08.00 น.

กิจกรรมขอบคุณผู้ร่วมงาน