Road Safe Run 1st
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
จะเริ่มใน

Road Safe Run 1st

9152868379743

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตระหนักถึงภัยต่างๆ โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน และช่วยกันระมัดระวัง ป้องกัน สอดส่องดูแล ให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อนำรายได้ไปผลิตและเผยแพร่สื่อ TV, Radio, Social Media และสื่อทุกประเภท เพื่อการรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
  3. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาให้มีความรู้พื้นฐานสำคัญในการช่วยชีวิตด้วยเทคนิค CPR และการใช้เครื่อง AED และการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
  4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Road Safe Run 1st" ผ่านเว็บไซต์

VIP TICKET

ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง กระเป๋าผ้า หมวก Visor และ เหรียญรางวัล (มี Chip จับเวลา)

Half Marathon ระยะ 21.0 km

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล (มี Chip จับเวลา)

Mini Marathon ระยะ 10.0 km

ค่าสมัคร 600 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล (มี Chip จับเวลา)

Fun Run ระยะ 5.0 km

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล (ไม่มี Chip จับเวลา)

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานวิ่ง Road Safe Run 1st

ขนาดเสื้อ XS S M L XL 2XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44
ความยาว (นิ้ว)

ผ้าพันคอ Finisher
สำหรับ นักวิ่งที่เข้าเส้นชะยระยะ Half marathon 200 คนแรก

หมวก Visor สำหรับผู้สมัครประเภท VIP

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

ผู้เข้าแข่งขันที่จะเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 และ 2 ของ ระยะ Half Marathon และ Mini Marathon
เพศชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Overall รวมทั้งหมด 4 รางวัล

Half Marathon 21.0 km

ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1 - 2 และ 3
ของกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ชาย
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี
อายุ 50 -59 ปี อายุ 60 - 69 ปี อายุ 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 -49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Mini Marathon 10.0 km

ผู้เข้าแข่งขันที่จะเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 และ 2 ของ เพศชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Overall รวมทั้งหมด 4 รางวัล

ชาย
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี
อายุ 50 -59 ปี อายุ 60 - 69 ปี อายุ 70 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 19 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 -49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Fun run 5.0 km

ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Map-sample

กำหนดการกิจกรรมวันรับ Race Kit วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

Map-sample

ณ ลานคนเมือง เสาชิงช้า
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่ 03 : 00 ถึง 08 : 00

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 3.00 น.เริ่มงานกิจกรรมบนเวที พิธีกร และเจ้าหน้าที่พร้อมกัน
เวลา 3.45 น.นักกีฬาอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันวิ่ง  พร้อม ณ. จุดปล่อยตัว
เวลา 4.00 น.ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งระยะ Half Marathon  ระยะทาง 21 กม.
เวลา 4.30 น.ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งระยะ Mini Marathon  ระยะทาง 10.กม.
เวลา 5.00 น.พิธีเปิดงาน โดยประธานในพิธีปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่ง
เวลา 5.30 น.ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งระยะ Fun Run  ระยะทาง 5 กม.
เวลา 7.00 น.พิธีมอบรางวัล ณ บริเวณจุด Finish
เวลา 8.00 น.ปิดงาน

ข้อมูลที่พัก

  • รอลงข้อมูล.........

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........

ข้อมูลร้านอาหาร

  • รอลงข้อมูล.........