Careadviser eco-platform

          บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทยจำกัด เป็นบริษัทเทคโนโลยี (Tech company) เป็นผู้พัฒนาระบบการจัดการหลัก ในชื่อ Careadviser eco-platform ให้เป็น One Stop eco-platform ที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ผู้ดูแลศูนย์บริบาล และสถานพยาบาลผู้สูงอายุต่างๆ ระบบการจัดการนี้จะทำการเปรียบเทียบ เข้าคู่ข้อมูลระหว่างผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกันมากที่สุด ให้ผลลัพธ์เป็นงานบริการที่ดีที่สุด

          นอกจากการพัฒนาระบบ Careadviser eco-platformนี้แล้ว บริษัทฯ ยังร่วมมือกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพ และศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ พัฒนามาตรฐานใหม่ของบริการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย โดยส่งเสริมให้ผู้ดูแล ในระบบ Careadviser eco-platform ได้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานความรู้ และทักษะผู้ดูแลมืออาชีพ เพื่อผู้สูงวัยในสังคมไทยมีสุขภาวะทางร่างกายและจิดใจที่ดี

          บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจพัฒนาให้ระบบนี้ เป็นชุมชนออนไลน์ของผู้ใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1576978254908
1576978810745

| ค้นหาผู้ดูแลที่ตรงใจคุณ ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ |

Why-icon-01

1. เลือกประเภทบริการบน CareAdviser Eco-Platform

บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ
พยาบาลวิชาชีพ

Why-icon-02

2. แจ้งข้อมูลบริการ

ให้รายละเอียดของผู้สูงอายุผ่านแบบสอบถาม รวมถึง
การดูแลพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ

Why-icon-03

3. เลือกผู้ดูแลและชำระค่าบริการ

Smart Matching เพื่อ
คัดเลือกผู้ดูแลของเราที่
ตรงกับความต้องการมากที่สุด

Why-icon-04

4. รับบริการคุณภาพจาก CareAdviser Eco-Platform

ผู้ดูแลคุณภาพเดินทางไปเริ่มงานตามวัน เวลาที่บ้าน หรือ สถานที่นัดหมาย

คำถามที่พบบ่อย

เราคือใคร และเราให้บริการอะไร เจนสตาร์ และ Careadviser eco-platform คืออะไรเราให้บริการอะไรบ้าง

บริการ01 บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ 02 บริการด้านสุขภาพถึงบ้าน ต่างกันอย่างไร

เราให้บริการที่ดีกว่าได้อย่างไร

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม
สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Genstar-LINE-QR-Code