Share for Chang 2018
HALF MARATHON
จะเริ่มใน

Share for Chang 2018 | Half Marathon

Share-for-Chang

วัตถุประสงค์

  1. รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในการซื้อยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การรักษาช้าง
  2. สนับสนุนงบประมาณเพื่องานวิจัยหรือนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยส่วนอื่นที่ยังไม่สมบูรณ์
  3. ประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และโรงพยาบาลช้างของศูนย์คชบาลช้างไทย ให้เป็นที่แพร่หลายต่อทั้งคนไทยและต่างชาติ
  4. สร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างควาญช้างกับช้าง และวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของไทยแก่คนไทยและต่างชาติ

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Share for Chang 2018 | Half Marathon" ผ่านเว็บไซต์

VIP วิ่งได้ทุกระยะ

ค่าสมัคร 2000 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล และ ของ Exclusive อื่นๆ

Half Marathon ระยะ 21.000 km

ค่าสมัคร 990 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล 

Mini Marathon ระยะ 10.00 km

ค่าสมัคร 700 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run (รูปแบบทัศนศึกษา) 3.5 km

ค่าสมัคร 490 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เสื้องาน Share for Chang 2018 | Half Marathon

เหรียญรางวัล

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

" รางวัลชนะเลิศรวม 6 รางวัล "

- ระยะ Half marathon แบ่งตามเพศ ชาย และ หญิง อย่างละ 1 รางวัล
รับถ้วยรางวัลที่ระลึกสุดพิเศษจากทางผู้จัดงาน
- ระยะ Mini marathon แบ่งตามเพศ ชาย และ หญิง อย่างละ 1 รางวัล
รับถ้วยรางวัลที่ระลึกสุดพิเศษจากทางผู้จัดงาน
- ระยะ Fun run แบ่งตามเพศ ชาย และ หญิง อย่างละ 1 รางวัล
รับถ้วยรางวัลที่ระลึกสุดพิเศษจากทางผู้จัดงาน

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

AW - SFC Fun run map-01

แผนที่ Fun run 3.5 K

AW - SFC Mini Marathon

แผนที่ Mini marathon 10 K

Half Run - SFC 21K

แผนที่ Half marathon 21 K

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561

10.00 - 19.00 น.

รับเสื้อ/เบอร์วิ่งและแจกเสื้อ / สำหรับผู้สมัครทาง Online ที่
ที่อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

 

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

เวลา 05.30 น.

Check In นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน

เวลา 06.00 น.

ปล่อยตัว Half Marathon 21.5 km.

เวลา 06.00 น.

Check In นักวิ่งมินิมาราธอน

เวลา 06.30 น.

ปล่อยตัว Mini marathon 10.5 km

เวลา 07.00 น.

ปล่อยตัว Fun-Run 3.5 km

เวลา 08.00 น.

พิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักวิ่งที่ได้รับรางวัล

เวลา 08.30 น.

นักวิ่งและครอบครัวสามารถเดินท่องเที่ยวบริเวณงานได้ตามอัธยาศัย

เวลา 12.00 น.

เสร็จกิจกรรม

 

การเดินทางและที่พัก

1. เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่
รถตู้เชียงใหม่-ลำปาง (ทุกสายที่ไปลำปางผ่านหมด)
เส้นทางผ่าน : บขส.อาเขตเชียงใหม่-นิคมลำพูน-ดอยติ-ตลาดทุ่งเกวียน-แยกห้างฉัตร-แยกนาก่วม-บขส.ลำปาง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างจะอยู่ด้านซ้ายลงหน้าศูนย์อนุรักษ์ได้เลย
เวลาเดินรถ : 6.30-18.00 น. (เต็มออก) หรือทุกๆ 1 ชั่วโมง
ค่าโดยสาร 73 บาทตลอดสาย
*จากสนามบินเชียงใหม่มา บขส.อาเขตนั่งรถแดง*
      
2. การเดินทางจากขนส่ง ลำปาง

รถตู้ลำปาง-เชียงใหม่
เส้นทางที่ผ่าน : บขส.ลำปาง-แยกนาก่วม-แยกห้างฉัตร-ตลาดทุ่งเกวียน-ดอยติ-นิคมลำพูน-บขส.อาเขตเชียงใหม่
ศูนย์อนุรักษ์จะอยู่ด้านขวา ลงฝั่งตรงข้ามศูนย์
เวลาเดินรถ : 6.30-18.00 น. (เต็มออก) หรือทุกๆ 1 ชั่วโมง
ค่าโดยสาร 73 บาทตลอดสาย
*จากสนาบินเชียงใหม่มา บขส.ลำปาง นั่งรถสองแถวเขียว-เหลือง*

 

PDF-icon

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ล าปาง)

Tel : 054-829-333 Fax : 054 – 829339
E-mail : info@thailandelephant.org

สนับสนุนโดย

สนับสนุนโดย