TPA Charity Run for the Blind 2018
จะเริ่มใน

TPA Charity Run for the Blind 2018

21271142_1822248448085812_1705281790529484605_n

        กลับมาอีกครั้ง!!!.......   กับการวิ่งเพื่อสร้างสุข ...สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไปพร้อมๆ กับการให้พร้อมตอกย้ำนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกายTPA Charity Run กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ที่สมาคมส่งเสริริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ตระหนักถึงความสำคัญการดูแลรักษาสุขภาพ และออกกำลังกายของประชาชน พร้อมช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย เนื่องจากประชาชนชาวไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มใส่ใจในเรื่องสุขภาพน้อยลง กอปรกับภาวะที่เร่งรีบ และสภาวะการแข่งขันสูงในสังคมปัจจุบัน ทำให้อาจจะไม่มีเวลาว่างในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง

ประเภทงานกิจกรรม

*** ผู้พิการทางสายตา เข้าร่วมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

Mini Marathon ระยะ 10.5 km

เข้าร่วมได้ทั้ง ชายและหญิง

Fun run ระยะ 5 km

เป็นการวิ่งเพื่อช่วยการกุศล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Map-sample

กำหนดการใน วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

05.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางเข้าสู้บริเวณงาน

05.30 น.

อบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มกิจกรรม

05.45 น.

Check-in นักวิ่ง ณ จุดปล่อยตัว

05.50 น.

พิธีเปิดการแข่งขัน TPA Charity Run for the Blind 2018

06.00 น.

ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะ 10 km

06.15 น.

ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun run ระยะ 5 km

07.40 น.

พิธีมอบรางวัลให้แก้ผู้ชนะ

08. 00 น.

เคารพธงชาติ, ถ่ายรูปหมู่ และ ปิดการแข่งขัน

 

สถานที่จอดรถ

  • รอลงข้อมูล.........