TU-Banner

ปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม
"TU ECON RUN 2019" สำหรับ นักศึกษา พร้อมส่วนลดพิเศษ

Mini Marathon ระยะ 10.5 km

ค่าสมัครพิเศษเพียง 300 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 5.0 km

ค่าสมัครพิเศษเพียง 300 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Walk for health ระยะ 3.0 km

ค่าสมัครพิเศษเพียง 300 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล