Virtual Ultra Park Run Thailand
100K Thailand #2
ระยะเวลากิจกรรม
1 สิงหาคม 2562 ถึง 8 ธันวาคม 2562

Virtual Ultra Park Run Thailand 100K Thailand #2

100K-Banner

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน :

  1. เพื่อให้นักวิ่งได้เตรียมตัวฝึกซ้อม เก็บระยะ และ สะสมจำนวนระยะวิ่ง ในช่วง 100 วัน เพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย สำหรับการแข่งขันการวิ่งระยะ Ultra Marathon
  2. ร่วมสมทบทุน รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  3. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมงานวิ่ง Ultra Park Run 100K Thailand #2
  4. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ชมรมต่างๆ ให้มีการฝึกซ้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  5. เพื่อเป็นเป้าหมายให้บุคคลทั่วไป ได้มีเป้าหมายในการออกกำลังกาย

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Virtual Ultra Park Run Thailand 100K Thailand #2 " ผ่านเว็บไซต์

VR Run ระยะ 1000 km ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ค่าสมัคร 650 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เสื้อ FINISHER (เมื่อวิ่งครบระยะทาง) (รวมค่าจัดส่ง)

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้อวิ่ง 100K Thailand #2

เสื้อ FINISHER 100K Thailand #2