Walk & Run 8th July
จะเริ่มใน

Walk & Run 8th July

Walk-&-Run-8th-july-[Long]

มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือ

1.เพื่อสร้างจิตสำนึกและเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยบูรพา

2.เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

3.เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับมหาวิทยาลัยบูรพา ชุมชน และสังคม

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกาย

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Walk & Run 8th July" ผ่านเว็บไซต์

Mini Marathon ระยะ 10.0 km

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Micro Marathon ระยะ 5.0 km

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run ระยะ 3.0 km

ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

เสื้องานมีแขน Walk & Run 8th July

เสื้องานแขนกุด Walk & Run 8th July

ขนาดเสื้อ XS S M L XL 2XL 3XL
รอบ-อก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

Thropy

" ถ้วยรางวัลประเภทแฟนซีจำนวน 2 รางวัล "

" ถ้วยรางวัลประเภททีมจำนวน 2 รางวัล แก่ทีมที่ส่งนักวิ่งลงแข่งขันมากที่สุด "

Mini Marathon 10 km

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 3 คนแรกของทุกระยะ ทุกช่วงอายุ
จะได้รับถ้วยรางวัลพิเศษ "

ชาย
รุ่น 15-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50-59 ปี รุ่น 60 ปีขึ้นไป
หญิง
รุ่น 15-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50-59 ปี รุ่น 60 ปีขึ้นไป

Micro Marathon 5 km

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 2 คนแรกของทุกระยะ ทุกช่วงอายุ
จะได้รับถ้วยรางวัลพิเศษ "

ชาย
รุ่น 15-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50-59 ปี รุ่น 60 ปีขึ้นไป
หญิง
รุ่น 15-29 ปี รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50-59 ปี รุ่น 60 ปีขึ้นไป

Fun run 3 km

" ไม่มีถ้วยรางวัลพิเศษ "

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

10K-Rv

แผนที่เส้นทางการวิ่ง Mini Marathon 10 km

5K

แผนที่เส้นทางการวิ่ง Micro Marathon 5 km

3K

แผนที่เส้นทางการวิ่ง Fun run 3 km

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

10.00 - 18.00 น.

โรงยิม ม.บูรพา  รับเสื้อ – รับเบอร์วิ่ง

กำหนดการกิจกรรมนักวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

04.20น.

เช็คอินนักวิ่ง 10 กม. 

04.30น. 

เช็คอิน 5 กม. เดิน-วิ่ง 3  กม. เข้าจุดสตาร์ท (เทคนิค)

04.40น.  

อบอุ่นร่างกาย(เทคนิค)

04.50น.

พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

05.00น.

ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.

05.15น.

ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กม.

 05.30น. 

ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 3 กม.

 06.35น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (รองประธาน) แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
 07.00น.  พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน